Nei de winkel fan de Afûk
Spultsje
app
Fryske kursussen
Oargelkonserten Kees van Eersel
Kees van Eersel, berne yn 1944 te Vlaardingen, is in lanlik bekend oargelist, koardirigint en klokkespiler. Sûnt 1974 bespilet er it oargel fan de Grote- of Maria Magdalenakerk te Goes.
Oargelkonserten Kees van Eersel
Mark Harbers stapt op as steatssekretaris
Mark Harbers, de steatssekretaris fan asylsikerij, hat dien nommen. Dat die er nei in debat yn ‘e Twadde Keamer. Harbers joech ta dat er de Keamer “foutief geïnformeerd” hie. De
Mark Harbers stapt op as steatssekretaris
Ofskied lektor Frysk Alex Riemersma
Alex Riemersma hat tiisdeitemiddei ôfskied nommen by hegeskoalle NHL Stenden. Hy wurke dêr as dosint fakdidaktyk by de learare-oplieding Frysk en as lektor Frysk en meartaligens. Ien fan syn wichtige
Ofskied lektor Frysk Alex Riemersma
Waarpraatsje: Stadichoan in bytsje mear sinne
DE JOUWER – Nei in skiere tiisdei sil der op de oare dagen fan dizze wike wat mear sinne te sjen wêze. Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is
Waarpraatsje: Stadichoan in bytsje mear sinne
‘Lân oer tsien jier skjinner, hechter en riker’
Panorama Nederland yn Fryslân op wei nei 2028 Oer tsien jier is Nederlân aardich opknapt; dat lit Panorama Nederland sjen. Ryksboumaster Floris Alkemade sil op 28 maaie de net-aldendeiske ynstallaasje
‘Lân oer tsien jier skjinner, hechter en riker’
GGD Fryslân smookfrij
Sûnt juster is GGD Fryslân smookfrij. Doe tekene de direkteur publike sûnens GGD Fryslân de Alliânsje Nederlân Smookfrij. De GGD wol in aktive bydrage leverje oan in smookfrije generaasje yn
GGD Fryslân smookfrij
Henk Wolf: Stjerkes telle
Troch Henk Wolf As Jan wol dat syn hûn stil is, dan kin er him de bek ticht hâlde. Dat is in hele direkte manier om jins bedoeling dúdlik te
Henk Wolf: Stjerkes telle
Bou Kultuerhistoarysk sintrum De Tiid yn Boalsert
Woansdei 22 maaie sil yn it eardere stedhûs fan Boalsert bekend makke wurde hokker boubedriuw it kultuerhistorysk sintrum De Tiid bouwe sil. De bou-oerienkomst mei de oannimmer sil út namme
Bou Kultuerhistoarysk sintrum De Tiid yn Boalsert
CdK-penning foar boeierkommisje Steatejacht
De boeierkommisje fan it Steatejacht hat juster de CdK-penning krige fan kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok. Yn de kommisje binne de Keninklike Sylferiening Oostergoo en de middenstân fertsjintwurdige.
CdK-penning foar boeierkommisje Steatejacht
Jouster toanielútlien wurdt trochset yn Balk
Kleanútlien Balk iepenet 4 juny de doarren op it adres Eigen Haard 38 yn Balk. In klupke entûsjastelingen út Balk hoegde net lang nei te tinken doe’t se te hearren
Jouster toanielútlien wurdt trochset yn Balk
De Top 50 fan 50 jier Pinkpop
Hitparade fan 50 jier Pinkpop – mei Pearl Jam, Faithless, Osdorp Posse en folle mear. Utstjoering: snein 2 juny om 21.15 oere op NPO 3. De Top 50 van 50
De Top 50 fan 50 jier Pinkpop
Aant Mulder: Slûge soe ek!
Kollum Fan Friezen wurdt wolris sein, dat se sizze wat se dogge en dat se dogge wat se sizze. Ik wit net oft dat wol hielendal wier is. Likegoed soe
Aant Mulder: Slûge soe ek!
    Foto's
    Frysk op 'e dyk